Klienci

Wśród Klientów naszej firmy są m.in.:

Ministerstwo Obrony Narodowej

MON
Ministerstwo Obrony Narodowej
GROM
Jednostka Wojskowa GROM
ZW
Żandarmeria Wojskowa
2HPR
2 Pułk Rozpoznawczy w Hrubieszowie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSWiA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
KP
Komenda Policji
PSP
Jednostki Państwowej Straży Pożarnej
SG
Oddziały Straży Granicznej

Ministerstwo Zdrowia

MZ
Ministerstwo Zdrowia
NCK
Narodowe Centrum Krwiodawstwa
Mariusz Zeszuta
Szpitale i kolumny sanitarne na terenie całego kraju

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów
Ministerstwo Finansów

Rynek cywilny

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
PZU
Powszechny Zakład Ubezpieczeń
Arida
Arida
PIAP
PIAP
IBCOL
IBCOL