Opracowanie innowacyjnej technologii Hybrydowego Systemu Detekcji Zagrożeń Pytia 5D

„ZESZUTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
realizuje projekt pt.

„Opracowanie innowacyjnej technologii Hybrydowego Systemu Detekcji Zagrożeń Pytia 5D.”

w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Podziałanie 1.1.1.: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest: opracowanie innowacyjnej technologii Hybrydowego Systemu Detekcji Zagrożeń Pytia 5D.

Efektem projektu będzie opracowany zostanie hybrydowy system detekcji zagrożeń Pytia 5D służący do wykrywania:

  • materiałów i substancji niedozwolonych,
  • broni, obiektów ostrych i materiałów wybuchowych,
  • kotrabandy.

Wartość projektu: 6 093 672,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 3 755 735,50 PLN