Struktura organizacyjna
Struktura organizacyjna

Biuro konstrukcyjne:

Nasze biuro reprezentuje wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów z dużym doświadczeniem w realizacji projektów dla naszych współpracowników oraz klientów. W naszej codziennej pracy wykorzystujemy specjalistyczne oprogramowanie komputerowe Autodesk Inventor oraz AutoCAD. Pozwala to na zaprojektowanie rozwiązań technologicznych wraz z pełną dokumentacją odtworzeniową. Cyfrowe prototypowanie przy użyciu oprogramowania daje również możliwość weryfikacji produktów przed ich wytworzeniem. Program wspomaga procesy produkcyjne umożliwiając nam wszechstronną, elastyczną oraz kompleksową współpracę zarówno z klientem, jak i środowiskiem firm kooperujących.

Dział Technologiczny

Odpowiedzialny jest za opracowanie technologii wytworzenia oraz opracowanie zależności kooperacyjnych.

Dział Produkcyjny

Naszą kadrę pracowniczą tworzą specjaliści odpowiedzialni za cały zakres działań produkcyjnych. Jednym z naszych atutów jest możliwość samodzielnego wytwarzania instalacji elektrycznej. Nasi pracownicy do dyspozycji posiadają zarówno stoły pozwalające na układanie wiązek elektrycznych, jak też specjalistyczny sprzęt umożliwiający sprawdzenie poprawności funkcjonowania wraz z diagnostyką.

Dział produkcyjny odpowiada także za spawanie elementów i zespołów elementów. Do produkcji pojazdów wykorzystujemy specjalistyczny stół spawalniczy, podczas produkcji stosujemy metody spawania w technologii MIG/MAG, spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych lub aktywnych, jak również metodę TIG, czyli spawanie nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych oraz ich mieszanek.

Kolejnym etapem produkcji naszych pojazdów jest montaż wytworzonych elementów oraz agregatów handlowych. Finalny produkt tworzymy przy użyciu mechanicznych, elektrycznych oraz pneumatycznych narzędzi i urządzeń pomiarowych.

W naszej pracy korzystamy z usług laboratorium RTG, akredytowanego przez Prezesa Państwowej Agencja Atomistyki. Dzięki naszej współpracy mamy możliwość zarówno uruchomiania, jak i diagnostyki generatorów promieniowania jonizującego. Ponadto laboratorium sprawdza poprawność działania torów detekcyjnych oraz osiowość wiązki promieniowania w kolimatorach.

Dział Kontroli Jakości

Odpowiedzialny jest za nadzór nad poprawnością działania wdrożonego systemu jakości i badań dla dostawców wojsk NATO. Pozwala to utrzymać założoną jakość produktów, zapewnić jego powtarzalność wraz z archiwizacją dokumentacji wytwórczej, a także daje możliwość kontroli kooperacji.

Pion Ochrony

Posiadamy kancelarię tajną resortów siłowych.

Dział Zamówień Publicznych

Spółka Zeszuta, przestrzegając ustawy o zamówieniach publicznych, realizuje postępowania zarówno na rynku cywilnym, jak również w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa kraju.
Wśród klientów firmy Zeszuta Sp. z o. o. jest Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Finansów oraz agendy rządowe.